Biuro projektu
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS”
Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

e- mail: biuro@twiks.pl

Tel.: 91 43 40 788