Biuro projektu
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno – Społecznych „TWIKS”
Aleja Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin

e- mail: biuro@twiks.pl

Tel.: 91 43 40 788

 

Zespół projektowy:

Katarzyna Libiszewska

Kierownik projektu

k.libiszewska@twiks.pl

Tel.: 609 989 943

 

Anna Fabijańska

Specjalista ds. promocji, szkoleń i staży

a.fabijanska@twiks.pl

Tel.: 532 529 101

 

Monika Wawrzyniak

Specjalista ds. finansów i sprawozdawczości

m.wawrzyniak@twiks.pl