Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych „TWIKS” – PROJEKTODAWCA

 

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. i jest obecnie prężnie działającą instytucją zajmującą się głównie wspieraniem rozwoju zasobów ludzkich. TWIKS zrzesza ludzi aktywnie działających w sektorze pozarządowym, mających duże doświadczenie w organizowaniu projektów i zarządzaniu nimi.

Poprzez realizowane projekty TWIKS stara się poprawiać sytuację mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, aktywizować grupy lokalne do rozwoju i działania oraz wspierać już aktywnie działające grupy nieformalne. Do tej pory Stowarzyszenie realizowało m.in. następujące projekty:

  • Morskie opowieści – warsztaty żeglarskie i rozwojowe dla trudnej młodzieży;
  • Tożsamość Młodego Szczecinianina – wsparcie grupy nieformalnej w realizacji pierwszego, samodzielnego projektu;
  • Akcja na zdrowie! – wspieranie osób z anoreksją, bulimią i innymi zaburzeniami odżywiania;
  • Sektor 3 – powołanie i współprowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych;
  • Terapia w piaskownicy – innowacyjny projekt adaptujący nową metodę psychoterapii znaną na całym świecie jako sandplay therapy;
  • E_PERSONEL – szkolenia i staże dla osób bezrobotnych, w tym samotnie wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych;
  • E_PERSONEL 2 – szkolenia i staże dla osób pozostających bez pracy do 25 roku życia.

Więcej na stronie:  www.TWIKS.pl