Zapraszamy do składania ofert  na pośrednictwo pracy dla
uczestników projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna
kluczem do sukcesu”.

Zapraszam do składania ofert. Pobierz tutaj

_________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zajęć zawodowych w ramach projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”.  Pobierz tutaj

Termin składania ofert 05.09.2013 r.

Z uwagi na liczne pytania dotyczące kompetencji trenera do szkolenia z obsługi kas fiskalnych oraz ponownej analizie bazy trenerów na rynku pracy Cześć V pkt 5 dalej pkt 3b zmienia brzmienie

było:

3.b Wykształcenie uzupełniające:
– studia podyplomowe z zakresu: IT,

– autoryzowany serwisant kas fiskalnych.

jest:

3.b Wykształcenie uzupełniające:
– autoryzowany serwisant kas fiskalnych lub szkolenia serwisowe z kas fiskalnych.

Niniejsze zmiany nie wpływają na termin składania ofert, który upływa dn. 05.09.2013 r.

_________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na realizację wsparcia coachingowego i psychologicznego w ramach projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”.  Pobierz tutaj

Termin składania ofert 29.07.2013 r.

_________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na wynajem sal komputerowych na potrzeby realizacji projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”. Termin składania ofert 19.06.2013 r.

 

Pobierz zapytanie ofertowe (.pdf)

 

 

_____________________________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na usługę cateringową na potrzeby realizacji projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”. Termin składania ofert 19.06.2013 r.

 

Pobierz zapytanie ofertowe (.pdf)

 

 

_____________________________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na usługi hotelowe dla uczestników projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”. Termin składania ofert 19.06.2013 r.

 

Pobierz zapytanie ofertowe (.pdf)

 

 

_____________________________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć z wizażu dla uczestniczek projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja
zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu” (pobierz tutaj)

Termin składania ofert 04.06.2013 r.

_____________________________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego doradztwa
zawodowego oraz sesji psychologicznych dla uczestników/czek projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja
zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu”  (pobierz tutaj)

Termin składania ofert 04.06.2013 r.

_____________________________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie sal, noclegów i wyżywienia łącznie z bufetem kawowym na czas szkoleń w ramach projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu” (pobierz tutaj)

Termin składania ofert 17.05.2013 r.

Informacja dotycząca zapytania ofertowego nr 5/SPP/2013.

Ze względu na opóźnienie w wysłaniu zapytań ofertowych do 3 potencjalnych wykonawców, w części IV zapytania ofertowego nr 5/SPP/2013,  zmienia się zapisy:

2. Termin składania ofert upływa z dniem 20 maja 2013 godz. 12:00

3. Oficjalne otwarcie ofert nastąpi 20 maja 2013 o godz. 12:30.

 

Zmiany weszły w życie z dniem ogłoszenia tj. 7 maja 2013.

_____________________________________________________________

 

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie usługi transportowej na czas szkoleń w ramach projektu „Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu” (pobierz tutaj)

Termin składania ofert 10.05.2013 r.

_____________________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 24 godzin grupowego doradztwa zawodowego dla 30 uczestników projektu , Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu

(pobierz tutaj)

Termin składania ofert 02.04.2013 r.

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w ramach projektu , Sięgnij po pracę – aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu

(pobierz tutaj)

Termin składania ofert 02.04.2013 r.

______________________________________________________________________

Zapraszamy do składania ofert na zapewnienie sal warsztatowych, noclegów
oraz wyżywienia na czas szkoleń w ramach projektu Sięgnij po pracę –
aktywizacja zawodowa i społeczna kluczem do sukcesu (pobierz tutaj)

Termin składania ofert 28.02.2013 r.